Audyt UX – kiedy zlecić i czego się z niego dowiesz?

24 lutego 2021

Katarzyna Jezierska-Krupa

Senior UX Designer
Katarzyna Jezierska-Krupa
Audyt UX – kiedy zlecić i czego się z niego dowiesz?

Gdy szykujesz się do przeprowadzenia zmian w istniejącym produkcie cyfrowym, chcesz uzyskać niezależną ekspertyzę, albo gdy dopiero planujesz wypuścić nowy produkt na rynek i chcesz mieć pewność, że będzie dobry - sięgnij po audyt UX!

Czym jest audyt ekspercki?

Audyt ekspercki to metoda polegająca na sprawdzeniu UX produktu lub usługi cyfrowej.

Przeprowadzając audyt user experience opieramy się na znajomości heurystyk, dobrych praktyk, znajomości pokrewnych dziedzin takich jak psychologia kognitywna, interakcja człowiek-komputer lub człowiek-maszyna oraz doświadczeniu i wiedzy eksperckiej. Audyt to nie tylko analiza użyteczności produktu, ale również pozostałych doświadczeń: emocji towarzyszących korzystaniu z produktu i wrażeń zmysłowych.

Ostatnie są szczególnie ważne, gdy mówimy o interfejsie fizycznego urządzenia, a nie produktu jedynie cyfrowego.

Kiedy warto sięgnąć po audyt?

Chcesz zweryfikować UX swojego produktu

Pracujesz nad nowym produktem lub nową wersją istniejącego produktu i chcesz mieć pewność, że efekty tej pracy są dobre i nie zostaną przyćmione przez błędy, których łatwo można było uniknąć.

Audyt ekspercki to stosunkowo tanie narzędzie, które pokaże Ci jakich zmian wymaga Twój produkt i jakie są możliwe drogi ich implementacji. Czy konieczny jest redesign całości, czy może wystarczą drobne poprawki w kluczowych procesach?

Firma AILIS oferująca nową technologię monitorowania stanu piersi chciała udoskonalić istniejący prototyp urządzenia tak, aby jego ostateczna wersja zapewniała możliwie doskonałe doświadczenie użytkownika. Zdecydowano się na audyt ekspercki oraz badania użytkowników.

Dzięki audytowi, który poprzedzały wywiady z klientkami Mobee Dick opracował model systemu, w którym funkcjonuje urządzenie oraz przeanalizował elementy składowe maszyny identyfikując potencjalne słabe i mocne strony rozwiązania. Hipotezy te zostały następnie zweryfikowane i uszczegółowione podczas badań, co pozwoliło opracować zarówno konkretne rekomendacje funkcjonalne dot. konstrukcji urządzenia, jak i rekomendacje strategiczne określające kierunki, w których warto dalej rozwijać zarówno usługę jak i samą maszynę.

Poszukujesz przestrzeni do poprawy

Twój produkt funkcjonuje już na rynku i nadszedł czas, aby przeprowadzić optymalizację.

Czy są jakieś błędy krytyczne, które skutecznie uniemożliwiają użytkownikom realizację celów? Co można zrobić, aby szybciej i łatwiej użytkownicy mogli korzystać z oferowanego rozwiązania? Które procesy można uprościć? Jak poprawić komunikację? Jakie zmiany można wprowadzić celem poprawy konwersji?Mobee Dick realizował nowy projekt strony The GLD Shop. Decyzja o redesignie została podjęta w wyniku audytu ówczesnego projektu, który wyłonił słabe strony starego rozwiązania. Dzięki takiemu podejściu klient miał pewność, że redesign jest konieczny i wiedzę o błędach, do których popełnienia nie chce dopuścić w nowym projekcie.

Planujesz przeprowadzić badania UX

Planujesz badania prototypu lub istniejącego produktu, jednak zdajesz sobie sprawę, że nie można zbadać wszystkiego.

Chcesz określić główne obszary, które warto zgłębić i zdefiniować wstępne hipotezy, które dzięki badaniom będzie można zweryfikować lub sfalsyfikować. W takim przypadku audyt jest doskonałym pierwszym krokiem. Adobe zgłosiło się do Mobee Dicka poszukując rekomendacji, jak poprawić użyteczność polskiej wersji strony z uwzględnieniem predyspozycji kulturowych. Liczba badanych podstron i procesów była bardzo duża. Mobee Dick przeprowadził audyt serwisu z wynikiem 225 obserwacji, które zostały skategoryzowane i pogrupowane. Dzięki temu udało się zidentyfikować kluczowe problemy na stronie i zasilić tą wiedzą zespół badawczy, który następnie przeprowadził 20 wywiadów pogłębionych z użytkownikami.

W Mobee Dicku od samego początku zbieramy informacje w uporządkowany sposób umożliwiający ich łatwe sortowanie, filtrowanie i, dzięki temu, wyciąganie z nich wniosków. W tym celu korzystamy z narzędzia Airtable, które pozwala swobodnie rozbudowywać bazę wiedzy o Twoim produkcie, gromadząc dane nie tylko z audytu, ale również z istniejących już dokumentów oraz przeprowadzanych w późniejszym czasie badań.

Czego dowiesz się z audytu?

W zależności od projektu i Twoich oczekiwań, audyt składa się z samej prezentacji lub z prezentacji wraz z bazą danych Airtable. W wynikach audytu znajdziesz opis każdego błędu wraz z rekomendacją, jak go naprawić. Każdy błąd jest dodatkowo skategoryzowany oraz ma nadany priorytet, który pomoże Ci zdecydować o kolejności zmian, które będziesz planować do wdrożenia. Oprócz szczegółowych informacji otrzymasz również ogólną ocenę Twojego produktu wraz z rekomendacjami dalszych kroków:

  1. Jeśli ogólna ocena jest dobra, wystarczy przeprojektowanie wybranych elementów rozwiązania.
  2. Gdy zidentyfikowano potencjalne błędy, które wymagają dodatkowej weryfikacji, otrzymasz listę hipotez badawczych, która stanowić będzie dobry start do pracy nad scenariuszem badań.
  3. W sytuacji, kiedy produkt ma poważne błędy w swoim fundamencie tj. nieczytelna architektura informacji lub niewłaściwe założenia funkcjonalne, doradzimy Ci zaprojektowanie go tak, aby w sposób optymalny wspierał realizację Twoich celów biznesowych.

Podsumowanie

Audyt doskonale sprawdzi się nie tylko w sytuacji, kiedy szykujesz się do odświeżenia istniejącego produktu lub chcesz przeprowadzić jego badania, ale również, kiedy dopiero planujesz wypuścić nowy produkt na rynek i chcesz mieć pewność, że będzie dobry. W Mobee Dicku jesteśmy gotowi na różne scenariusze i podchodząc do audytu przygotowujemy się do niego tak, jak zawsze – tworząc indywidualny plan dostosowany do Twoich potrzeb. Dobieramy zakres i sposób prezentacji wniosków tak, aby był dla Ciebie jak najbardziej użyteczny i pozwolił Ci świadomie podejmować decyzje o dalszych krokach.

Masz pytania?
skontaktuj się z nami