Menu

Nasi stratedzy, badacze i projektanci:

Patrycja Rudnicka

Research Expert

Lidia Kołodziejska

Information architect

Jadwiga Kijak

Researcher

Magdalena Betlińska

Project Manager

Karolina Śladkowska

Head of Production

Marek Musioł

GUI designer

Natalia Bienias

Head of Design

Konrad Olejarczyk

CX Expert

Apolonia Podleszka

GUI Designer

Hanna Sitarz

GUI Designer

Monika Mikowska

CEO

Mateusz Smyda

GUI Designer

Mirosław Pośpiech

COO

Katarzyna Jezierska-Krupa

CX Expert

Rafał Ginko

GUI & motion designer

Olga Golonka

Marketing Manager

Tomasz Stachoń

Web Developer