Menu

Wanna try? Let's talk!

badania i testy użyteczności

Jesteśmy studiem kreatywnym, które przeprowadza badania w wymiarze zarówno ilościowym jak i jakościowym. Bierzemy pod lupę i głęboko analizujemy potrzeby użytkowników, weryfikujemy koncepcje i testujemy ich użyteczność. Każde nasze badanie wieńczy szczegółowy raport zawierający konstruktywną krytykę oraz gotowe pomysły do wdrożenia w celu udoskonalenia produktu lub usługi.