Menu

Wanna try? Let's talk!

strony responsywne

optymalizacja HTML

Jesteśmy w stanie zoptymalizować stronę do wersji responsywnej bez konieczności tworzenia makiet i grafik, pracując jedynie z kodem HTML. Użytkownicy korzystają z różnorakich urządzeń o wielu rozdzielczościach a my wiemy najlepiej, że odpowiedni wygląd strony, sklepu internetowego czy portalu jest dla nich kluczowy i przez dbałość o takie szczegóły zapewniamy konsumentom pozytywne doświadczenia.