Zamknięta

UX Researcher

Masz pytania?

Cały czas szukamy ludzi, którzy dołączą do naszego zespołu. Jeśli masz pytania dotyczące aktualnych ofert pracy lub innych możliwości współpracy skontaktuj się z nami!

careers@mobeedick.com

Weź udział w realizacji celów biznesowych naszych Klientów. Bierz udział w badaniach mających na celu weryfikację potrzeb i preferencji użytkowników. Razem z nami poprawiaj wyniki biznesowe, optymalizuj użyteczność i twórz nowatorskie produkty cyfrowe.

Twoje zadania:

 • proponowanie metod badawczych i samodzielne opracowywanie: celów badań, hipotez, screenerów, ankiet rekrutacyjnych, pytań do scenariuszy oraz ankiet badawczych,
 • pełnienie roli moderatora podczas badań z użytkownikami,
 • opracowywanie wniosków i rekomendacji z badań,
 • udział w wewnętrznych i Klienckich warsztatach badawczych,,
 • analiza i synteza danych pochodzących z różnych źródeł (desk research, IDI, badania eyetrackingowe),
 • realizacja systematycznego przeglądu literatury naukowej i źródeł internetowych,
 • aktywne poszerzanie swojej wiedzy, poprzez poszukiwanie informacji w ogólnodostępnych źródłach i/lub konsultacje z bardziej doświadczonymi badaczami.

Dołącz do nas, jeśli:

 • masz minimum rok doświadczenia w pracy o podobnym zakresie obowiązków,
 • masz wiedzę z zakresu UX, szczególnie w odniesieniu do obszaru e-commerce,
 • masz doświadczenie w samodzielnym przeprowadzaniu badań z użytkownikami oraz analizy indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) zarówno tradycyjnych, jak i zdalnych,
 • umiesz tak wybierać odpowiednie metody i prowadzić warsztaty badawcze, aby uzyskać najcenniejsze informacje od użytkowników,
 • posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne i dobrze czujesz się w zadaniach wymagających analitycznego myślenia,
 • posługujesz się narzędziami, takimi jak Airtable, Google Analytics i HotJar,
 • masz umiejętność krytycznego myślenia, generowania kreatywnych rozwiązań w zakresie pomiaru UX dla e-commerce,
 • potrafisz budować narzędzia psychometryczne (skale, kwestionariusze),
 • znasz język angielski na poziomie min. B2 i sprawnie czytasz w nim teksty naukowe i popularnonaukowe,
 • masz doświadczenie w realizacji i analizie wyników badań eyetrackingowych.

Zobacz inne oferty

Masz pytania?

Cały czas szukamy ludzi, którzy dołączą do naszego zespołu. Jeśli masz pytania dotyczące aktualnych ofert pracy lub innych możliwości współpracy skontaktuj się z nami!

careers@mobeedick.com