Lepszy product-market fit

Adobe Inc.

Year 2020
Type badania UX
Industry E-commerce

Aleksandra Szapar

Head of Growth

Możemy dołączyć do Twojego zespołu na każdym etapie trwania projektu.

Skontaktuj się Skontaktuj się

Projekt

Współpraca badawcza obejmująca audyt UX i kulturowy oraz 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z użytkownikami oprogramowania kreatywnego.

Główne wyzwania klienta

 • ekspansja w regionie EMEA lub CEE
 • poprawa doświadczenia w procesie Discovery-Trial-Purchase polskich użytkowników
 • brak szczegółowej wiedzy o przedstawicielach wolnych zawodów (freelancerach)

Proces

Desk Research

Analiza całej dostępnej wiedzy na temat środowiska biznesowego i rynku.

Zadania

 • analiza ogólnodostępnych danych pod kątem preferencji polskich użytkowników e-commerce
 • analiza materiałów dostarczonych przez klienta (segmenty klientów, dane analityczne)
 • analiza konkurencji

Audyt kulturowy oraz UX

Analiza strony Adobe pod kątem użyteczności i kontekstu kulturowego.

Rezultaty

 • Baza błędów i problemów (wsparcie realizacji celów biznesowych, kulturowe aspekty związane z UI, projektowanie UX, język itp.) uwzględniająca ich wagę oraz priorytet
 • Lista hipotezy, touchpointów oraz ścieżek użytkowników do przetestowania w fazie wywiadów pogłębionych (IDI)
 • Rekomendacje dotyczące dalszych badań, na przykład przeprowadzenia testów A/B

Audyt nie ograniczał się tylko do sfery użyteczności, a jego ważnym składnikiem była analiza kontekstu kulturowego. Kulturowe i UX-owe aspekty audytu dopełniają się, dzięki czemu rekomendacje są lepiej dostosowane do lokalnego kontekstu.

Wywiady pogłębione (IDI)

Zdobycie wiedzy o indywidualnych warunkach korzystania z produktów Adobe.

Rezultaty

 • Identyfikacja charakterystycznych dla polskich użytkowników wzorców społecznych i kulturowych związanych z oferowanymi przez Adobe produktami
 • Zdefiniowanie determinantów podejmowania decyzji zakupowych
 • Weryfikacja poziomu zaspokojenia potrzeb, oczekiwań i wykorzystania motywacji użytkowników w różnych segmentach uwzględniając kontekst kulturowy
 • Rekomendacje zmian układu, języka i sposobu prezentacji oferty w celu dostosowania serwisu internetowego do potrzeb polskich użytkowników
Masz pytania?
porozmawiajmy

Raport

Zestawienie błędy UX/UI z podziałem na kategorie.

Kluczowe obszary wymagające dostosowania do polskiego rynku z podziałem na kategorie.

Wyniki badań oraz konsekwencje zdefiniowanych błędów.

Ocena postrzegania marki oraz profil polskiego klienta.

Rekomendowane dalsze działania.

Zebraliśmy ogromną ilość informacji i obserwacji. Do ich uporządkowania wykorzystaliśmy bazę danych stworzoną w Airtable, narzędziu, które pozwala łatwo zarządzać dużymi zbiorami zróżnicowanych danych, ułatwia ich przetwarzanie i wyciąganie wniosków.

Problemy podzieliliśmy na kategorie, co ułatwia ich filtrowanie oraz sortowanie zgodnie z potrzebami. W ten sposób Adobe może zweryfikować wszystkie rekomendacje, posiłkując się danymi, odpowiednio wyeksponowanymi w Airtable.

Przykład bazy Airtable, która zawiera kilka przykładowych błędów zidentyfikowanych w trakcie audytu dla jednej podstrony.

Zespół

 • Hania Sitarz
  Senior Designer
 • Katarzyna Matlak
  Junior Researcher
 • Anita Angielczyk
  Junior Researcher
 • Bartłomiej Sury
  UX Writer
 • Olga Golonka
  Marketing Consultant

Multidyscyplinarność w praktyce

W trakcie projektu badacze i projektanci ściśle ze sobą współpracowali. W trakcie audytu obie te grupy konsultowały między sobą zagadnienia kulturowe i UX-owe oraz ich wzajemne przenikanie się. Podobnie w badaniach uczestniczyli nie tylko badacze, ale również projektanci oraz eksperci domenowi.

Badane medium zawiera sporo tekstów marketingowych, jak i treści wspierające proces zakupowy. W związku z tym w naszym zespole znalazł się doświadczony marketer oraz UX writer – oboje ściśle współpracowali, ale koncentrowali się szczególnie na treściach związanych z ich obszarem kompetencyjnym.