We will be in touch as quickly as we can, usually within 24 hours.

We can talk right away!

  Write to us about your needs

  Mobee Dick is committed to your privacy.

  Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  1. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy.
  2. Administratorem danych osobowych jest “MD Business" Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Andrzeja Mielęckiego 10, NIP 954-280-46-27, KRS 0000786497, REGON: 383394166.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

  read more

   Show regulations and privacy

   Protip!

   It’s good to touch on these things: your idea, your timeline, your location.

   More ways to connect

   Read our thoughts

   Dig into our way of thinking about design, technology, business, and things we are passionate about.

   disover our blog

   Work with us

   Join our multidisciplinary team of top-level designers, researchers, and experts with a can-do spirit.

   check openings

   Our offices

   Katowice (HQ)

   Mielęckiego 10
   40-013 Katowice
   Poland

   Monday to Friday: 9AM - 5PM (GMT+1)

   show location

   Warszawa (WeWork)

   Krucza 50
   00–025 Warszawa
   Poland

   Monday to Friday: 9AM - 5PM (GMT+1)

   show location

   Company info

   „MD Business” Sp. z o.o. Sp. k

   ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice

   VAT - ID: 954 280 46 27
   KRS: 0000786497
   REGON: 383394166